Rekruttering.

Ud fra få enkelte informationer kan vi hos Prudentia informere/fastlægge de kompetencer, som hver af os har – dvs. at vi, uden at skulle afholde personlige og dermed tidskrævende og slutteligt kostbare møder eller forudgående snak med bestemt kandidat, kan afgøre om denne person har den rette forudsætning til at være en den ”rigtige”.

Derved hjælper Prudentia med på forhånd at analysere personen korrekt og sørge for at personens egentlige kompetencer/evner ikke bliver skjult ved at personen er god til at ”sælge selv” til en samtale.

Derfor vil brug af Prudentia have en afgørende indvirkning på at kunne finde den helt rigtige kandidat og dette vil kunne bidrage til fremtidige succes ikke kun for firmaet men også for medarbejderens fremtidige virke i selskabet.

 

Bestyrelse.

Det er vigtigt at virksomheder har fokus på effektiv styring. Virksomhedernes værdi kommer fra bestyrelsernes beslutninger og er vigtige for den langsigtede succes. Prudentia kan hjælpe med at vurdere bestyrelsens sammensætning uden at skulle medvirke/deltage/udspørge den enkelte men udelukkende ved at vurdere hvert enkelt medlem ud fra deres evner.

 

Talentudvikling.

Ønsker du at hjælpe dine egne børn til den bedste vej her i livet kan vi hos Prudentia hjælpe dig med det vi kalder ”talentudvikling”. På den måde kan vi lede jer og jeres barn på den ”rigtige vej” forstået sådan, at vi hos Prudentia mener, at den største succes i livet opnås ved at arbejde/uddanne sig indenfor samt bruge de kompetencer man er født med.

Endvidere vil forældre gennem Prudentia kunne få en bedre indsigt i deres børns kompetencer/potentiale og dermed bedre forstå disse som vil kunne føre til eog dermed forhåbentlig også et bedre familieliv.

 

Jobsøgning.

Endvidere kan vi hjælpe jobsøgende med at vælge den ”rigtige” vej ud fra de kvalifikationer som de er i besiddelse af.

 

Coaching.

Hos Prudentia kan vi også være behjælpelige med enkelte spørgsmål hvis man f.eks. overvejer om man skal skifte branche, hvornår man skal skifte samt hjælp til uventede udfordringer etc.

Prudentia en stærk partner for fremtidig succes for både firmaer, kommende medarbejdere, enkeltpersoner samt for børn, unge og deres forældre.

Prudentia ApS - Havneparken 2, DK – 7100 Vejle - Kontakt@pru-den-tia.com